คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมชาติช่างสวยงาม ฟ้าสีครามช่างสดใส
อนุรักษ์กันเร็วไว ร่วมกันช่วยด้วยมือเรา
ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน มากันก่อนเธอและเขา
โลกนี้เป็นของเรา มาร่วมกันช่วยโลกกัน

เรามาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันนะครับ ก่อนที่มันจะหมดโลกไป ทั้งปลูกต้นไม้ ปิดน้ำ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ประหยัดน้ำมัน และอีกมากมาย จึงอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาทำให้โลกสวยงามขึ้นนะครับ!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


วัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๓) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โหลดเอกสารข้อบังคับชมรม

กิจกรรมของเรา

ศึกษาดูงานประจำปี 51